Mob. tel.: +370 621 24108

Nagurkiškiai

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Katlėrių, Vaišviliškių, Antežerio, Palionių, Kavoliškio ir Sintautų kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Nevėžos ežero.

Yra 20 sodybų – 40 gyventojų (2001 m.), 36 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 95 gyventojai. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 233,0 ha žemės. 1932 m., kuriantis Burbiškio parapijai, minimas ir Nagurkiškių kaimas, turintis 17 kiemų, iš kurių 7 gyveno Katinai.

1949 m. balandžio 3 d. kaimas buvo įjungtas į "Švyturio" kolūkį, vėliau priklausė "Laisvės spindulio", Černiachovskio vardo, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Burbiškio parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Milžinų kapais, Kapų kalnu, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Nagurkiškiuose 1909 m. gimė literatas poetas Vincas Strolis, 1931 m. – pedagogas ir leidėjas Juozas Vytautas Strolia.

JŪSŲ KOMENTARAS
SpurdaAnykščių menininkų asociacija.Anykščiai - kultūros miestas.Dear.lt.